ׂולא: ֲטהונםאבכ‏הוםטו, אגעמנ ֵגדוםטי, מע 27/10/2000, 12:42
    ׂולא: ֲטהונםאבכ‏הוםטו, אגעמנ ִלטענטי, מע 17/12/2000, 16:37
    ׂולא: ֲטהונםאבכ‏הוםטו, אגעמנ ָדםאעוםךמ ְכוךסאםהנ, מע 01/11/2002, 12:21

 

ֲ דכאגםמו לום‏