!

  
| | | | |  

TokinaTokina

TC-0412 TC-0812
TC-1214GAI TC-3514GAI
TVR-3314 TVR-0614AI
TM10Z0614 TM10Z0818


Tokina

  TC2814
TC0412
TC0812
TC3514
TC4814
TC0614
TC1214
TC2814GAI
TC0412GAI
TC0812GAI
TC3514GAI
TC4814GAI
TC0614GAI
TC1214GAI
TVR3314AI
TVR0614AI
TM10Z0614AI
TM10Z0818AI
1/3" 1/2" 1/3" 1/2" 1/3" 1/2" 1/3" 1/2"

()
2.8/4.0/8.0 3.5/4.8
6.0/12.0
2.8/4.0/8.0 3.5/4.8
6.0/12.0
3.3-8.0
6.0-15.0
6-60
8-80

F1.3~Close
F1.2~Close
F1.2~Close
F1.4~Close
F1.4~Close
F1.2~Close
F1.2~Close
F 1.6~125 F 1.6~125
F 1.6~125
F 1.4~125
F 1.4~125
F 1.4~125 F 1.4~360
       


114o 112o 118.5o 109.4o W 99o
T 44.2o 
W 54.5o
T 6.1o
74.4o 81.4o 99.2o 114o
42.1o 69.2o 70.4o 68.6o W 74.5o
T 32o
* 37.1o 37.8o


92.7o 94.6o 94.8o 94.3o W 79o
T 35.3o
W 44o
T 4.8o    
62o 69.4o 79.4o 96.3o
33.5o 57.1o 59o 57o W 59.1o
T 25.7o
* 29.7o * 30.3o


71.7o 73.5o 71.1o 74.3o W 59o
T 26.6o
W 32.9o
T 3.7o
47.7o 54.2o 59.5o 75o
25.2o 43.6o 45.5o 43.9o W 44o
T 19.2o
* 22.3o * 22.7o
  TC2814
TC0412
TC0812
TC3514
TC4814
TC0614
TC1214
TC2814GAI
TC0412GAI
TC0812GAI
TC3514GAI
TC4814GAI
TC0614GAI
TC1214GAI
TVR3314AI
TVR0614AI
TM10Z0614AI
TM10Z0818AI

 
| | | | |